Wat is Kidies?

Kidies, het kleuterprogramma van Gymfed, is dé bron van inspiratie voor een gevarieerde en gestructureerde aanpak in jouw lessen kleuterturnen. Een handige trainersmap aangevuld met online hulpmiddelen en ondersteunende tools maken van iedere les kleuterturnen een leuke, actieve en leerrijke beleving voor iedereen!


Ontwikkeling

Gymnastiek is een van de sporten bij uitstek die bijdragen tot een goede motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bovendien biedt de sport heel wat uitdagingen, ontplooiingskansen, ruimte voor sociale contacten en creativiteit.

Onder impuls van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw en met de steun van de Vlaamse Overheid werd het project Kidies* ontwikkeld voor trainers en coördinatoren van kleuterturnen in de club, maar ook in het kleuteronderwijs. Samen streven we ernaar kinderen op een leuke en kwaliteitsvolle manier te laten bewegen, waarbij ze op ontdekking kunnen gaan, openbloeien, zelfvertrouwen ontwikkelen, plezier beleven en leren. Lees hier alle doelstellingen die Kidies voorop stelt.

Kidies ondersteunt de volledige kleuterwerking in de club door leuke en gevarieerde lesinhouden aan te bieden in verschillende domeinen, met als basis een progressief opgebouwde sportieve ontwikkelingslijn. Hiermee is het eveneens mogelijk als trainer, coördinator, leerkracht en ouder om de vordering en groei van kleuters op motorisch vlak op te volgen.

Situering

Vanuit de Vlaamse turnclubs kwam de vraag naar een eenvormige, kwaliteitsvolle ondersteuning voor lessen kleuterturnen als onderbouw van andere programma’s zoals Gymstars, Multi SkillZ for Gym en disciplinespecifieke wedstrijdprogramma’s.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken staven het positieve verband tussen een gevarieerde bewegingsvorming in de kindertijd en een optimale ontwikkeling van de motoriek. Om die reden is het belangrijk dat kleuters gevarieerd bewegen in de lessen kleuterturnen, waarbij zoveel mogelijk motorische vaardigheden gestimuleerd worden. Het is dus een meerwaarde voor de kleuters als kleuterturnen zich niet enkel specifiek richt op gymnastiek, maar ook op een brede motorische ontwikkeling. Dit met het oog op het stimuleren van levenslang sporten. Want de basisvaardigheden die je leert op jonge leeftijd heb je nodig om vervolgens meer complexe vaardigheden aan te leren.

Bovendien is het eveneens bewezen dat beweging en denkvermogen positief met elkaar samenhangen. Dat betekent dat kinderen spelenderwijs heel veel bewegingservaring moeten opdoen. Want door te denken, te doen en te voelen, worden ook cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van persoonlijkheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden enzovoort gestimuleerd.

Omdat je kleuters niet kunt dwingen om te leren, moet je tijdens een les kleuterturnen een stimulerende omgeving creëren, waarin kleuters getriggerd worden om te bewegen, verder te ontwikkelen en ervaringen op te doen. Op die manier kan er vooruitgang gemaakt worden en dus geleerd worden. Een les kleuterturnen is niet zomaar een vereenvoudigde les basisgym, maar vraagt ook een andere aanpak als trainer, die evolueert afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd van het kind.

*Kidies is de eigennaam van dit project. De naam is een afgeleide van de Engelse term Kiddies; het meervoud van Kiddy, wat klein kind, kleuter, peuter,... betekent. De afwijkende schrijfwijze benadrukt het unieke karakter van het project.

webshop kidies programma kleuterturnen gymfed
kidies kleuterturnen gymfed

Nood aan extra inspiratie? Schrijf je in op onze inspiratie nieuwsbrief!