Kidies kaart

De Kidies kaart kan rechtstreeks gebruikt worden om tijdens een Gymbo-les observaties te doen van de uitvoering van de Kidies-oefeningen. Het is in geen geval de bedoeling dat de Kidies kaart wordt ingevuld als prestatiemeting of een bindend middel is om aan talentidentificatie te doen.

De Kidies kaart kan na afloop van de Gymbo-les ingevuld aan de ouders meegegeven worden om op die manier ouders op de hoogte te houden van de vaardigheden die de kleuters volop aan het inoefenen zijn. Zo kunnen ze mee de motorische capaciteiten van hun kind in de turnzaal opvolgen. Kan het kind de oefening? Super! Kan het kind de oefening nog niet? Geen probleem, we blijven gewoon proberen en ervaringen opdoen tijdens de turnlessen. Want daar draait het om!

Een Kidies kaart is als volgt opgebouwd:

  • Ruimte voor naam van de kleuter en datum van uitreiking Kidies kaart
  • Duiding van de Kidies kaart, gericht naar ouders
  • Overzicht van alle Kidies-oefeningen uit één specifiek blok
  • Ruimte voor een persoonlijk woordje van de trainer aan de kleuter en handtekening van de trainer(s)

Er bestaat een Kidies kaart voor elk blok (niveau) van het Kidies-programma.

Alle producten van Kidies zijn te bestellen via de Gymshop.