Downloads

Overzichtsfiches

Om de motorische vaardigheid van de kleuters in kaart te brengen en een evolutie op motorisch vlak te kunnen vaststellen, is het mogelijk om een Gymbo-les te organiseren. Tijdens deze turnles worden alle Kidies-oefeningen van een bepaald blok aangeboden aan de kleuters, en wordt elke kleuter geobserveerd tijdens de uitvoering van die oefenvorm. De observatie van de trainer kan ingevuld worden op een overzichtsfiche die je hieronder kan downloaden.

Er bestaat een overzichtsfiche voor elk blok (niveau) van de sportieve ontwikkelingslijn uit het Kidies-programma.

Download de verschillende versies hier:

Na afloop van een Gymbo-les kan je aan elke kleuter ook een Gymbo-medaille uitreiken en een Kidies kaart ingevuld aan de ouders meegeven.

Het is in geen geval de bedoeling dat de Gymbo-les wordt georganiseerd als prestatiemeting of een bindend middel is om aan talentidentificatie te doen.